Specialisaties

Bij ons kunt u terecht voor de diergeneeskundige zorg van zowel gezelschapsdieren als van paarden en landbouwhuisdieren

Samen sterk!

Al onze dierenartsen zijn breed opgeleid binnen het vakgebied gezelschapsdieren of binnen het vakgebied paarden en landbouwhuisdieren.

Ieder heeft zich speciaal toegelegd op een bepaald onderdeel van de diergeneeskunde. Mede door het volgen van nascholing op al die vlakken blijft onze kennis in de volledige breedte diepgaand aanwezig. Door intensief overleg en samenwerking krijgt uw dier op elk vlak de beste zorg.

In onze praktijk kunnen we meer omdat we met méér zijn. Zo heeft iedere dierenarts van ons team naast een brede kennis de verantwoordelijkheid voor een specifiek onderdeel van de diergeneeskunde. Die dierenarts specialiseert zich in dat onderdeel door het volgen van nascholing en workshops in binnen- en buitenland en door het bijhouden van de relevante literatuur. Daarnaast zorgen we ervoor dat de kennis wordt gedeeld met de andere dierenartsen van het team. 

Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat uw dier de juiste en gepaste diergeneeskundige zorg krijgt. 

De diergeneeskunde ontwikkelt zich in vlot tempo, maar profiteert ook van de ontwikkelingen in de humane geneeskunde. De kennis, maar ook de diagnose- en behandelmethoden die bij de mens steeds weer worden verbeterd worden door de diergeneeskunde op de voet gevolgd en aangepast en gebruikt waar mogelijk. 

Ook voor onze paraveterinairen geldt dat ze zich toeleggen op bepaalde onderdelen van de gezondheidszorg voor dieren. Ze worden onder meer ingezet in de begeleidingsprogramma's. Eén paraveterinair doet bijvoorbeeld de puppy party's, de ander doet de gewichtsbegeleiding en de obesitas controle.

Alle paraveterinairen zijn uitstekend opgeleid om te functioneren in de operatiekamer, voor de intensieve zorg in de opname en recovery, voor het laboratoriumwerk en om advies te geven over bijvoorbeeld ziektepreventie, voeding en parasietenbestrijding.

Het is fijn werken met zulke kundige en betrokken paraveterinairen!